Rapporten utarbeides på grunnlag av takstmannens befaring og oppmåling av boligen. Rapporten inneholder en teknisk beskrivelse av boligen sammen med arealene som er beregnet på grunnlag av oppmålingen. Rapporten vil inneholde en enkel beskrivelse av vedlikeholdet av boligen, dog uten at det er gjort grundige undersøkelse av den tekniske tilstanden.

Verdien beregnes etter vurdering av beliggenhet med en vurdering av utsikt, sol, kommunikasjon, butikker, barneskole og lignende.

Det er verdt å merke seg at grundig teknisk analyse av boligen gjøres ved utarbeidelse av Tilstandsrapport og Boligsalgsrapport.

Dokumenter som er greie å ha klare før en befaring:

 • Egenerklæring (ikke krav, men et greit verktøy)
 • Tegninger (plan og snitt)
 • Byggets historikk (tidspunkt for utførte endringer/utbedringer/ombygginger/utskiftinger/etc. etc.
 • Evt. felleskostnader
 • Forsikringspolise
 • Kommunale avgifter
 • Ligningsverdi
 • Målebrev
 • Skjøte
 • Eventuelt festeavgift.
 • Eventuelt festekontrakt.