1.januar 2013 innførte Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) obligatorisk Uavhengig Kontroll av våtrom i alle nybygg og søknadspliktige ombygginger av eksisterende våtrom.

Samtidig ble det innført obligatorisk UK av lufttetthet i nye boliger.

Kravene til UK av våtrom og lufttetthet gjelder også for fritidsboliger med mer enn èn bruksenhet.

Asker Takst og Byggeledelse har sentral godkjenning som Uavhengig Kontrollør.