Kontroll over kvalitet, utgifter og fremdrift i byggeprosjekter er en forutsetning for et vellykket resultat. Dette krever gode systemer og tett oppfølging.

Skikkelig byggeledelse er en forutsetning for å lykkes med hele prosjektet.