Asker Takst og Byggeledelse

Asker Takst og Byggeledelse ble etablert i 2010 og er medlem av Norges Takseringsforbund.

Stein Almerud er eier og daglig leder.

Han tok fagbrev som tømrer i 1977, og tok bygningsteknisk utdannelse ved Drammen Tekniske Fagskole i 1979/80.

Stein Almerud drev som tømrer, byggmester og totalentreprenør frem til 1994, og utført alt fra enkle tilbygg og rehabiliteringer til større eneboliger og barnehager.

I 1994 ble han engasjert som prosjekt- / byggeleder på byggherresiden, og har siden hatt ansvar for oppføringen av en rekke byggeprosjekter, deriblant flere barnehager og eksklusive eneboliger.

I 2011 ble Stein Almerud utdannet takstmann ved Norges Eiendomsakademi, og medlem av Norges Takseringsforbund.

Høsten 2014 ble han sertifisert av Det norske Veritas.

I perioden høsten 2011 til årsskiftet 2014/15 har Stein vært engasjert av Cambi AS som prosjekt-/byggeleder og HMS-leder under byggingen av Romerike Biogass Anlegg for Oslo kommune.

Med sin lange fartstid og brede erfaring innen bygg, kan Asker Takst og Byggeledelse bistå med det meste innenfor faget.

Etiske retningslinjer

Taksering og verdivurdering utføres på en grundig og nøytral måte i henhold til Norges Takseringsforbunds etiske retningslinjer.

Dette innebærer bl.a. følgende:

 • Takstkonklusjonene skal være uavhengige av hvilken part som er oppdragsgiver
 • Ingen link mellom honorar og takstkonklusjon
 • Nøytralitet og uavhengighet er en dyd. Ved inhabilitet avvises takstoppdraget

Integritet:

 • Vi legger stor vekt på integritet
 • Ved inhabilitet avvises oppdraget
 • Asker Takst og Byggeledelse står uavhengig av alle meglere, eiendomsbesittere og entreprenører

Kompetanse

 • Fagbrev som tømrer i 1977
 • Husbygningstekniker 1984
 • Diverse kurs innen bygg/bygningsteknikk – 1978-2012
 • Takstskolen Norges Eiendomsakademi – 2011
 • Kurs i våtromsnormen – 2011
 • Kurs i TEK 10 – 2011
 • Kurs i UK – Uavhengig Kontroll – 2011
 • HMS koordinering – 2011
 • Veritassertifisert – 2014

Faglig erfaring

 • Taksering
 • Tilstandsrapportering
 • Uavhengig Kontroll
 • HMS-koordinering
 • Prosjekteringsledelse
 • Prosjektledelse
 • Byggeledelse
 • Kalkulasjon
 • Økonomioppfølging
 • Evaluering
 • Kontrahering
 • Utførende byggmester/entreprenør/totalentreprenør
 • Rådgiver

Godkjenninger og sertifikater

Rapport – Bisnode 2014