De fleste som skal bygge ny bolig trenger hjelp til finansieringen, og må henvende seg til banker og andre låneinstitusjoner for å få realisert sin drøm.

Asker Takst og Byggeledelse har utviklet sitt eget enkle system for rapportering av samsvaret mellom fremdriften på bygget og bruken av midler.

Rapporten er blitt godt mottatt hos låneinstitusjonene, og har forenklet hverdagen for både tiltakshaver, långiver og oppfølger.

Asker Takst og Byggeledelse tar gjerne på seg oppgaven som byggelånsoppfølger.