Arealbegrep

BTA (bruttoareal):

Bruttoarealet er arealet av hele boligen målt med ytterveggens utside.

Bruttoarealet inkluderer boder og kjellerrom som ikke deles med andre boliger.

Dersom boligen har vegger mot naboleiligheter eller fellesrom, måles bruttoarealet til midt i disse veggene.

Bruttoareal

BRA (buksareal):

Bruksarealet er arealet som ligger innenfor boligens yttervegger.

Bruksarealet inkluderer alle rom i boligen, også boder og rom uten innredning.

I motsetning til bruttoarealet måles bruksarealet mot innsiden av veggene.

Bruksareal

P-ROM (primærareal):

Primærareal er arealet av primære rom og innvendige vegger mellom disse.

Primær-rommene er den viktige delen av boligen; oppholdsrom som stue, kjøkken, bad og soverom.

Primærareal kan beskrives som den delen av boligen du kan bruke til å bo i.

Takhøyden i boligen har også betydning for utregning av primærarealet.

Det er primærarealet som sier mest om hvor mye plass du får i boligen du kjøper/selger.

Når kvadratmeterprisen for en bolig skal regnes ut, er det P-ROM som legges til grunn.

P-romsareal

Måleverdige arealer

For at et areal skal være måleverdig (NS 3940) må takhøyden være minst 1,90 m i min. 0,60 m i bredde.

Ved skråtak måles til 0,60 m utenfor høyden på 1,90 m.

Byggeforskriftenes krav er at kun en del av boenhet kan ha takhøyde på 1,90 m. Normalkravet er 2,40 m.

Terrasser er ikke med i boligens arealer, men bør angis separat. Det samme er tilfelle med boder i kjeller og på loft for leiligheter i blokk og bygg med flere boenheter.

Arealberegning

Arealberegning ved skråtak